Erkek Sağlığı


Ereksiyon Bozuklukları

Ereksiyonun gerçekleşmesi için normal sinirsel uyarılma, sağlam bir damarlanma, uygun bir hormonal fonksiyon ve psişik durum gerekmektedir.

 

EREKSİYON BOZUKLUKLARININ SEBEBLERİ:

VASKÜLER SEBEBLER(damarsal sebebler):

EREKSİYON BOZUKLUĞUNUN GENEL TANISI:

TEDAVİDE

Doppler sonrası kan akımlarında herhangi bir problem yoksa damarsal kaynaklı bir ereksiyon bozukluğu ekarte edilir.Böylece psikolojik, nörolojik veya ilaçlara bağlı sebebler aranır.

Psikolojik sebebler için: psikoterapi (davranış tedavisi, konuşma tedavisi, seksüeldanışma ve seksüel tedavi) ve uygun ilaç tedevileri uygulanır. İlaca bağlı sebebler için: İlacın kesilmesi ve gerekirse uygun ilaç tedavileri uygulanır.

Damarsal veya Nörojenik sebebler için: Tedavide viagra ve benzeri ilaçlar ile destek tedavileri uygulanır ve bunlardan sonuç alınamazsa penil protez (mutluluk çubuğu) uygulanması en uygun tedavidir.

Daha öncede belirttiğimiz gibi ereksiyon bozukluklarının en sık sebebi damarsal problemlerdir ve bunu oluşturan da diabetdir (şeker hastalığı) Hastalık erken tanımlanmaz ve yeteri kadar iyi tedavi edilmez, iyi takibi yapılmazsa böyle bir sonuç oluşabilir.Damarlarda meydana gelen deformasyon eğer viagra vs ilaçların etkili olmasına engel olacak kadar fazla ise 
Günümüzde hasta tarafından kullanımı kolay çeşitli protez modelleri geliştirilmiştir.Diğer tedavi yöntemlerinin başarılı olmadığı durumlarda penil protezler ereksiyon sorununu çözmektedirler.