Erkek Sağlığı


Erkeklerde Cinsel İşlev Bozuklukları

ERKEKLERDE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI İLE İLGİLİ

SORULAR VE CEVAPLAR

 

 

1. Erkeklerde cinsel işlev hangi alanlarda bozulabilir?

2. Hangi durumlarda cinsel işlev bozukluğu düşünülmelidir?

3. Erkeklerde cinsel işlev bozukluklarının görülme sıklığı nedir?

4. Erkeklerde cinsel işlevlerle ilgili bozuklukların sebebi nedir?

 

Erkeklerdeki cinsel işlev bozukluklarının büyük çoğunluğunda sebep, psikolojik, ilişkisel ya da duruma bağlı faktörlerdir. Psikolojik faktörlerden en önemlisi performans anksiyetesi denilen durumdur. Küçük bir kısmında genellikle fiziksel nedenler saptanır. Bu fiziksel nedenlerin başında da ilaç yan etkisi gelmektedir. Diğer sık rastlanan fiziksel nedenler arasında diabet (şeker) hastalığı, damar hastalıkları, alkol ya da ilaç kötüye kullanımı, sigara, endokrin (hormon) hastalıkları ve nörolojik hastalıklar bulunmaktadır.

5. Hangi durumlarda bir uzmana başvurulmalıdır?

yukarıda söz edilen cinsel işlevlerle ilgili sorunlar yalnızca bir duruma özgü (örn. yorgunluk, aşırı alkol alımı vb. ) olmayıp tekrarlıyorsa

6. Cinsel işlev bozukluğu ile ilgili ilk kime başvurulmalıdır?

Öncelikle ilk değerlendirme için cinsel işlev bozuklukları konusunda deneyimli bir psikiyatri ya da üroloji uzmanına başvurulmalıdır. İlk değerlendirme sorunun psikolojik, ilişkisel, duruma bağlı ya da fiziksel kaynaklı olup olmadığını ayırma açısından oldukça önemlidir.

7. Cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde izlenecek yol nasıl belirlenir?

8. Cinsel terapi nedir?

Cinsel terapi, cinsel soruna (cinsel işlev bozukluğu) odaklı psikoterapötik yaklaşımlar içerir. Bilgilendirme, yanlış inanışları düzeltme amaçlanır. Her cinsel işlev bozukluğuna özgü özel teknikler öğretilir. Süresi, ortalama 1-3 ay arasında olmaktadır. Çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmesine karşın, haftada en az bir görüşme yapılması idealdir.

9. Cinsel işlev bozukluğu çift olmadan tedavi edilebilir mi?

İlişkileri iyi olan, aralarında sevgi ve güven bulunan çiftlerde cinsel sorunların tedavisi daha kolay ve çabuk olmaktadır. Buna karşın cinsel işlev bozukluğu olup partneri olmayan erkekler de cinsel terapiye alınabilir.

10. Cinsel terapi ne kadar etkilidir?

Cinsel işlev bozukluğunun çeşidine bağlı olmakla birlikte genel olarak cinsel terapi ile tedavi olasılığı %85-90’lara varmaktadır.

11. Cinsel işlev bozukluklarında ilaç tedavisinin yeri nedir?

Günümüzde bazı cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar bulunmaktadır. Ancak, ilaç tedavisi uygulanacak durumlar çok özenle seçilmelidir. Çünkü özellikle psikolojik, ilişkisel etkenlerin rol oynadığı ya da duruma bağlı cinsel sorunlarda ilaç tedavisi hiçbir zaman ilk ve tek başına uygulanacak seçenek değildir. Bazı özel durumlarda, bazı ilaçlar, cinsel işlev düzenleyici etkilerinden yararlanmak amacıyla, geçici olarak uzman doktor kontrolünde kullanılabilir.

12. Cinsel işlev bozukluğu tedavi edilmezse ne olur?

Cinsel işlev bozukluğu, özellikle erkeklerde önemli bir ruhsal travmatik etken olarak algılanır ve kendilik-değerinin azalmasına neden olur. Sorunun süregenleşmesiyle birlikte, ikincil depresif belirtiler ortaya çıkabilir ve sorun daha da karmaşık hale gelebilir. Uyku düzeni bozulur, dikkat ve konsantrasyon yetisi azalır, genel olarak yaşamdan zevk alma oranı düşer, günlük yaşamın diğer gereklerine karşı da bir ilgisizlik ve isteksizlik hali ortaya çıkar. Sonuç olarak, cinsel alandaki sorun yaşamın diğer alanlarına da yansıyarak çekilmez kılmaya başlayabilir.

 

Uzm. Doktorumuz Alis Serkan KILIÇ  Sorularınızı Yanıtlıyor...