Departments


Cardiology

kardiyoloji ünitesi aşağıdakileri kapsamaktadır:

 

· Kalp sorunları ve Hipertansiyon

· Ekokardiyografi

· Stres EKG (Kalp stres testi)

· Holter ritim

· Holter kan basıncı [u1] 

[U2] 

Kardiyovasküler hastalıklar ülkemizde hem de dünyanın geri kalanında bir baskın bir sağlık sorunudur. Bu nedenle, kardiyovasküler hastalıklar risk faktörlerinin tanımlanması ile başlamalı ve gerekli tedaviyi sağlamak önlemek için. Ayrıca, tanı, gerekli testleri ile ilk belirtiler ortaya ve onay alındıktan sonra tamamlandığında erken aşamalarında itibaren uygun tedaviyi sağlamak için önemlidir.

 

Hastanemiz kardiyoloji ünitesi çabalar erişkin hastaların tanı ve tedavi hizmetleri sağlamak ve korumak ve kalp sağlığını korumak için.

 

Bizim Kardiyoloji Ünitesi dahil hastalıkların tanı ve tedavisini yürüten;

• Yüksek tansiyon

• Koroner arter hastalığı

• Kalp yetmezliği

• Aritmi

• Kalp kapak hastalığı

• Hiperlipidemide gelen birim faydaları teknik imkanları ile ilgili

• Stres testi

• Ekokardiyografi

• Holter Kan Basıncı

• Holter Ritm

• Koroner Yoğun Bakım Ünitesi